ANLÄGGNING

Tjänster inom anläggning

Trädgård

Nyanläggning eller ändringar av trädgårdar och grönområden. 

Betongsten

Läggning av gångar, terrasser, garageuppfarter, kantstenar, uppförande av murar samt sättning av stödmurar.

Natursten

Sättning och läggning av alla olika naturstensmaterial. Kalksten, skiffer, granitsten, kullersten samt utläggning av olika sorters stenkross/ sjösten.

Snickerier

Uppförande av staket, plank, grindar och trädäck.

Murar

Uppförande av olika sorter av stödmurar.

Schaktning

Grävning och schaktarbeten av alla slag.

Jordfräsning

Grässådd och plantering

All sorts plantering, grässådd samt läggning av färdigt gräs.

Maskinpark

Vi har en maskinpark som består av både mindre och lite större maskiner (grävare, hjullastare och redskapsbärare).

  Kontaktuppgifter

  Typ av tjänst

  Meddelande

  Kontakt

  T. Nilssons Anläggnings AB
  Andesitgatan 13
  254 68 Helsingborg
  042-13 98 87
  info@tnilssons.se