ANLÄGGNING

Tjänster inom anläggning

Trädgård

Nyanläggning eller ändringar av trädgårdar och grönområden.

Gångar

Läggning av gångar, terrasser och garageinfarter med betongsten , marktegel eller gatsten.

Läggning

Sättning och läggning av alla olika naturmaterial ( kullersten, skiffer eller olika sorters kross/sjösten )

Staket

Uppsättning av staket och plank.

Murar

Uppförande av alla sorters stödmurar.

Grävning

Grävning och schaktarbeten.

Jordfräsning

Grässådd och plantering

All sorts plantering, grässådd samt läggning av färdigt gräs.

Maskiner

Vi har en maskinpark som består av både mindre och lite större maskiner (grävare, hjullastare och redskapsbärare).

  Kontaktuppgifter
  Typ av tjänst
  Meddelande

  Kontakt

  T.Nilssons Anläggnings AB
  Andesitgatan 13
  254 68 Helsingborg
  Tel/fax: 042-13 98 87
  E-post: info@tnilssons.se